Tomtar överallt!

Tomtar överallt! är en serie humoristiska bilder som finns i storlek 18x24/24x18 cm. Idéerna till dem dyker upp olika sammanhang, på skilda platser och tack vare nya och oväntade associationer. Tomtarna är ritade på papper, utklippta och placerade i den aktuella miljön eller situationen. Av detta tar jag ett foto och här ser ni vad det leder till!