Tomtar överallt!

Tomtar överallt! är en serie humoristiska bilder som finns i storlek 18x24/24x18 cm. Idéerna till dem får jag i olika sammanhang, på skilda platser och tack vare nya och oväntade associationer. Tomtarna ritar jag på papper, klipper ut och placerar i den aktuella miljön eller situationen. Av detta tar jag ett foto och här ser ni vad det leder till!